Zadatak 37 – Završni ispit 2013 – Matematika

Računske operacije sa stepenima jednakih osnova.
Deljenje stepena jednakih osnova.
Množenje stepena jednakih osnova.
Oduzimanje stepena jednakih osnova.
Sabiranje stepena jednakih osnova.
Matematika za 7. razred osnovne škole.