Fizika za 6. razred

5 Lekcija

Kretanje

Ubrzanje – Drugi Njutnov zakon – Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje – Trenutna brzina – Srednja brzina – Zavisnost brzine i puta od vremena – Grafičko predstavljanje zavisnosti brzine – Sila akcije i reakcije – Treći Njutnov zakon

Pogledaj sve lekcije...

2 Lekcije

Sila

Pojam sile – Uzajamno delovanje tela u neposrednom dodiru – Uzajamno delovanje tela bez neposrednog dodira – Sila zemljine teže – Težina tela – Sila istezanja opruge – Sila sabijanja opruge

Pogledaj sve lekcije...

6 Lekcija

Merenje

Osnovne fizičke veličine – Osnovne merne jedinice – Prefiksi mernih jedinica – Merenje dužine – Merenje površine – Merenje zapremine – Merenje vremena – Greške pri merenju

Pogledaj sve lekcije...

4 Lekcije

Masa i gustina

Zakon inercije – Prvi Njutnov zakon – Pojam sile – Masa tela – Merenje mase tela – Težina tela – Gustina

Pogledaj sve lekcije...

3 Lekcije

Pritisak 

Pojam pritiska – Pritisak čvrstih tela – Hidrostatički pritisak – Atmosferski pritisak – Toričelijev ogled – Paskalov zakon

Pogledaj sve lekcije...


Scroll Up
Secured By miniOrange