Fizika za 6. razred

Popunjavanje rupa u znanju i redovno učenje.
Bez rizika sa različitim nastavnicima.
Bez problema uklapanja termina sa dobrim nastavnicima.
Sami pomažete svom detetu.
Lekcije dostupne 24/7.
Dodatna pojašnjenja kroz komentare na sajtu.
Vrhunska tehnička podrška.
Kako funkcioniše?
Pretplata na sajt omogućuje pristup svim lekcijama i zadacima bez obzira na razred ili predmet.
Koliko košta i kako se plaća?

Pretplata za mesec dana je 750 RSD, a za godinu dana 4.200 RSD. Plaća se uplatnicom ili karticom.

Da li može da se proba pre kupovine?
Gradivo je podeljeno po oblastima, a prva lekcija svake oblasti je promotivna i može se koristiti bez kupovine pretplate.

Kretanje
Uvod u fiziku – Kretanje – Pređeni put – Vreme i brzina kretanja – Pretvaranje mernih jedinica za dužinu – Pretvaranje mernih jedinca za vreme – Pretvaranje mernih jedinica za brzinu – Ravnomerno pravolinijsko kretanje – Srednja brzina – Relativno kretanje
Sila
Pojam sile – Uzajamno delovanje tela u neposrednom dodiru – Uzajamno delovanje tela bez neposrednog dodira – Sila zemljine teže – Sila istezanja opruge
Merenje
Osnovne fizičke veličine – Merne jedinice i prefiksi – Merenje dužine – Merenje površine – Merenje zapremine – Merenje vremena – Greške pri merenju
Masa i gustina
Zakon inercije – Masa tela – Merenje mase – Težina tela – Gustina tela – Zadaci sa masom, gustinom i zapreminom
Pritisak
Pojam pritiska – Pritisak čvrstih tela – Hidrostatički pritisak – Atmosferski pritisak