Fizika za 6. razred


Kretanje
Uvod u fiziku – Kretanje – Pređeni put – Vreme i brzina kretanja – Pretvaranje mernih jedinica za dužinu – Pretvaranje mernih jedinca za vreme – Pretvaranje mernih jedinica za brzinu – Ravnomerno pravolinijsko kretanje – Srednja brzina – Relativno kretanje
Sila
Pojam sile – Uzajamno delovanje tela u neposrednom dodiru – Uzajamno delovanje tela bez neposrednog dodira – Sila zemljine teže – Sila istezanja opruge
Merenje
Osnovne fizičke veličine – Merne jedinice i prefiksi – Merenje dužine – Merenje površine – Merenje zapremine – Merenje vremena – Greške pri merenju
Masa i gustina
Zakon inercije – Masa tela – Merenje mase – Težina tela – Gustina tela – Zadaci sa masom, gustinom i zapreminom
Pritisak
Pojam pritiska – Pritisak čvrstih tela – Hidrostatički pritisak – Atmosferski pritisak