Brojevi i operacije sa njima

Ova lekcija obrađena je sa 48 videa.