Deljenje sa ostatkom

Zadaci
Preuzmi

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • pismeno deljenje prirodnih brojeva;
  • kako se određuje ostatak pri deljenju;
  • koji su mogući ostaci pri deljenju zadatim brojem;
  • kako se određuje nepoznati deljenik, nepoznati delilac, nepoznati ostatak i količnik;
  • načine za zapisivanje prironih brojeva na osnovu ostataka pri deljenju.