Dužina duži

Zadaci
Preuzmi

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • u kojim jedinicama se iskazuje dužina duži;
  • kako se uz pomoć lenjira određuje dužina duži;
  • kako da izmeriš dužinu izlomljene linije i obim mnogougla;
  • kako se obeležavaju duži jednakih dužina;
  • kako da koristeći lenjir odrediš središte duži.