Kružnica i krug

Zadaci
Preuzmi

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • u čemu je razlika između kružnice i kruga;
  • koji su elementi kruga i kružnice i kako se ti elementi obeležavju i zapisuju;
  • kako da korišćenjem šestara nacrtaš kružnicu;
  • u kojim se sve odnosima mogu naći kružnica i prava;
  • šta je tangenta kružnice, šta je sečica, šta je tetiva, a šta kružni luk;
  • u kojim odnosima se mogu naći dve kružnice i šta sve može biti njihov presek.