Odnos dve prave u ravni

Zadaci
Preuzmi

Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • kako da pomoću lenjira i trougla nacrtaš paralelne prave;
  • šta je presek dve prave;
  • u kom se sve odnosu mogu naći različite prave u ravni.