Prirodni brojevi i osnovne računske operacije sa njima

Naučićeš:

  • šta je brojevna poluprava, šta je prethodnik, a šta sledbenik prirodnog broja;
  • kako se sabiraju, oduzimaju množe i dele prirodni brojevi;
  • koje računske operacije su prioritetne;
  • šta je komutativnost i šta je asocijativnost;
  • šta je distributivnost;
  • kako se izračunavaju brojevni izrazi sa prirodnim brojevima;
  • kako se rešavaju tekstualni zadaci sa brojevnim izrazima.

Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange