Prirodni brojevi i osnovne računske operacije sa njima

Zadaci
Teorija
Preuzmi

Prirodni brojevi


Prirodnih brojeva ima beskonačno mnogo. Svi prirodni brojevi su veći od nule i nula je manja od svakog prirodnog broja. Prirodni brojevi se predstavljaju na brojevnoj polupravoj. Svaki broj predstavljen je tačkom (ili uspravnom crtom) i svi brojevi raspoređeni su na jednakim rastojanjima.

Prirodni brojevi i brojevna poluprava

Početna tačka poluprave predstavlja broj 0, sa njene desne strane broj 1, sa desne strane broja 1 je broj 2 i tako dalje. Broj 1 je ispred broja 2 i predstavlja njegov prethodnik, dok broj 3 sledi nakon broja 2 i kažemo da je broj 3 sledbenik broja 2.

Operacije sa prirodnim brojevima


Osnovne računske operacije u skupu prirodnih brojeva su sabiranje, oduzimanje, moženje i deljenje.
Sabiranje prirodnih brojeva: Zbir dva prirodna broja je uvek prirodan broj. Npr:

\( 24+108=132 \)

Oduzimanje prirodnih brojeva: Razlika dva prirodna broja je prirodan broj samo ako je umanjenik veći od umanjioca. Ukoliko je umanjenik manji od umanjioca razlika nije prirodan broj.

\( 57 - 15=42 \)

\( 15 - 57\) nije prirodan broj.

Množenje prirodnih brojeva: Proizvod dva prirodna broja je takođe prirodan broj.

\( 4\cdot17=68 \)

Deljenje prirodnih brojeva: Količnik dva broja ne mora uvek biti prirodan broj. Nulom se ne deli.

\( 24 : 2=12 \)

\( 24 : 5\) nije prirodan broj

Prioritetne operacije


Množenje i deljenje imaju prioritet u odnosu na sabiranje i oduzimanje. To znači da prilikom računanja prvo množimo i delimo pa tek onda sabiramo i oduzimamo.

\( 3+3\cdot3=3+9=12 \)

Komutativnost i asocijativnost


Sabiranje i množenje su komutativne operacije. Komutatvnost znači da zamena mesta sabiraka ne menja zbir niti zamena mesta činioca ne menja proizvod.

\( 10+5=5+10=15 \)

\( 3 \cdot4=4\cdot3=12 \)

Asocijativnost znači da se sabirci ili činioci mogu grupisati na različite načine.

\( 10+5+2=(10+5)+2=10+(5+2)\)

\( 3\cdot 2\cdot 6=(3\cdot 2)\cdot 6=3\cdot (2\cdot 6)\)

Distributivnost


Množenje je distributivno u odnosu na sabiranje. Distributivnost znači da kada množimo zbir brojeva to je isto kao da množimo svaki od sabiraka posebno.

\( 5\cdot (1+2)=5\cdot 1+5\cdot 2 \)

Kako fukncionišu računske operacije sa prirodnim brojevima pogledaj u videima ispod.


Rešenja zadataka iz dokumenata prikazana su videima ispod


Naučićeš:

  • šta je brojevna poluprava, šta je prethodnik, a šta sledbenik prirodnog broja;
  • kako se sabiraju, oduzimaju množe i dele prirodni brojevi;
  • koje računske operacije su prioritetne;
  • šta je komutativnost i šta je asocijativnost;
  • šta je distributivnost;
  • kako se izračunavaju brojevni izrazi sa prirodnim brojevima;
  • kako se rešavaju tekstualni zadaci sa brojevnim izrazima.