Matematika za 6. razred

10 Lekcija

Celi brojevi

Skup celih brojeva – Apsolutna vrednost celih brojeva – Upoređivanje celih brojeva – Sabiranje celih brojeva – Oduzimanje celih brojeva – Množenje celih brojeva – Deljenje celih brojeva – Izrazi sa celim brojevima – Jednačine sa celim brojevima – Nejednačine sa celim brojevima

Pogledaj sve lekcije...

8 Lekcija

Trougao

Trougao – Stranice trougla – Uglovi trougla – Odnos stranica i uglova trougla – Podudarnost trouglova – Konstrukcije trouglova – Opisana kružnica trougla – Upisana kružnica trougla – Visina trougla – Ortocentar trougla – Težišna duž trougla – Težište trougla – Značajne tačke trougla

Pogledaj sve lekcije...

9 Lekcija

Racionalni brojevi

Skup racionalnih brojeva. Upoređivanje racionalnih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje racionalnih brojeva. Oduzimanje racionalnih brojeva. Množenje racionalnih brojeva. Deljenje racionalnih brojeva. Izrazi sa racionalnim brojevima. Jednačine sa racionalnim brojevima. Nejednačine sa racionalnim brojevima. Procenti i primena.

Pogledaj sve lekcije...

7 Lekcija

Četvorougao

Četvorougao – Uglovi četvorougla – Paralelogram – Konstrukcije paralelograma – Trapez – Konstrukcija trapeza – Deltoid

Pogledaj sve lekcije...

5 Lekcija

Površina trougla i četvorougla

Površina kvadrata i pravougaonika – Površina trougla – Površina paralelograma – Površina trapeza – Površina četvorougla sa normalnim dijagonalama.

Pogledaj sve lekcije


Scroll Up
Secured By miniOrange