Matematika za 6. razred

Popunjavanje rupa u znanju i redovno učenje.
Bez rizika sa različitim nastavnicima.
Bez problema uklapanja termina sa dobrim nastavnicima.
Sami pomažete svom detetu.
Lekcije dostupne 24/7.
Dodatna pojašnjenja kroz komentare na sajtu.
Vrhunska tehnička podrška.
Kako funkcioniše?
Pretplata na sajt omogućuje pristup svim lekcijama i zadacima bez obzira na razred ili predmet.
Koliko košta i kako se plaća?

Pretplata za mesec dana je 750 RSD, a za godinu dana 4.200 RSD. Plaća se uplatnicom ili karticom.

Da li može da se proba pre kupovine?
Gradivo je podeljeno po oblastima, a prva lekcija svake oblasti je promotivna i može se koristiti bez kupovine pretplate.

Celi brojevi
Skup celih brojeva – Apsolutna vrednost celih brojeva – Upoređivanje celih brojeva – Sabiranje celih brojeva – Oduzimanje celih brojeva – Množenje celih brojeva – Deljenje celih brojeva – Izrazi sa celim brojevima – Jednačine sa celim brojevima – Nejednačine sa celim brojevima
Trougao
Trougao – Stranice trougla – Uglovi trougla – Odnos stranica i uglova trougla – Podudarnost trouglova – Konstrukcije trouglova – Opisana kružnica trougla – Upisana kružnica trougla – Visina trougla – Ortocentar trougla – Težišna duž trougla – Težište trougla – Značajne tačke trougla
Racionalni brojevi
Skup racionalnih brojeva – Upoređivanje racionalnih brojeva – Decimalni zapis racionalnog broja – Sabiranje racionalnih brojeva – Oduzimanje racionalnih brojeva – Množenje racionalnih brojeva – Deljenje racionalnih brojeva – Izrazi sa racionalnim brojevima – Jednačine sa racionalnim brojevima – Nejednačine sa racionalnim brojevima – Procenti i primena
Četvorougao
Četvorougao – Uglovi četvorougla – Paralelogram – Konstrukcije paralelograma – Trapez – Konstrukcija trapeza – Deltoid
Površina trougla i četvorougla
Površina kvadrata i pravougaonika – Površina trougla – Površina paralelograma – Površina trapeza – Površina četvorougla sa normalnim dijagonalama