Matematika za 7. razred


Realni brojevi
Kvadrat racionalnog broja – Kvadratni koren – Rešavanje jednačine x2=a – Skup realnih brojeva – Iracionalni brojevi – Decimalni zapis realnog broja – Zaokrugljivanje realnog broja
Pitagorina teorema
Pitagorina teorema – Pitagorina teorema primena na kvadrat – Pitagorina teorema primena na pravougaonik – Pitagorina teorema primena na trougao – Pitagorina teorema primena na romb – Pitagorina teorema primena na trapez – Pitagorina teorema primena u konstrukcijama – Obrt pitagorine teoreme
Stepenovanje
Pojam stepena – Množenje stepena jednakih osnova – Deljenje stepena jednakih osnova – Množenje stepena jednakih izložilaca – Deljenje stepena jednakih izložolaca – Stepen stepena – Izrazi sa stepenima – Operacije sa stepenima.
Mnogougao
Pojam mnogougla – DIjagonale mnogougla – Uglovi mnogougla – Pravilni mnogougao – Konstrukcije pravilnih mnogouglova – Obim mnogougla – Površina mnogougla
Polinomi
Algebarski izrazi – Polinomi – Sabiranje polinoma – Oduzimanje polinoma – Množenje polinoma – Deljenje polinoma – Kvadrat binoma – Razlika kvadrata – Rastavljanje polinoma na činioce
Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje
Koordinatni sistem – Zavisne veličine – Direktna proporcionalnost – Obrnuta proporcionalnost – Proporcije – Primena proporcija
Krug
Osnovne osobine kruga -Poluprečnik i prečnik kruga – Kružni luk – Centralni ugao kruga – Periferijski ugao kruga – Obim kruga – Dužina kružnog luka – Površina kruga – Površina kružnog isečka

Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange