Matematika za 8. razred


Sličnost trouglova
Talesova teorema o proporcionalnim dužima – Deljenje duži na jednake delove – Deljenje duži u zadatom odnosu – Sličnost trouglova – Stavovi o sličnosti trouglova – Sličnost trouglova i primena – Obim i površina sličnih trouglova – Primena sličnosti na pravougli trougao
Tačka, prava i ravan
Međusobni položaj tačaka i prava u ravni – Međusobni položaj dve prave u ravni – Prava normalna na ravan – Međusobni položaj dve ravni – Udaljenost tačke od ravni – Ortogonalna projekcija na ravan – Ugao između prave i ravni – Ugao između dve ravni – Diedar – Rogalj – Poliedri
Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom
Pojam izraza – Ekvivalentni izrazi – Linearni izrazi – Linearne jednačine sa jednom nepoznatom – Jednačine sa zagradama – Jednačine sa razlomcima – Jednačine sa nepoznatom u imeniocu – Rešavanje jednačina uvođenjem nove nepoznate – Jednačine sa parametrima – Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom – Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom – Kako se rešavaju linearne nejednačine sa jednom nepoznatom
Prizma
Pojam prizme – Kocka – Kvadar – Dijagonala kocke – Dijagonala kvadra – Površina kocke – Površina kvadra – Zapremina kocke – Zapremina kvadra – Trostrana prizma – Površina trostrane prizme – Zapremina trostrane prizme – Šestostrana prizma – Površina šestostrane prizme – Zapremina šestostrane prizme
Piramida
Pojam piramide – Četvorostrana piramida – Površina četvorostrane piramide – Zapremina četvorostrane piramide – Trostrana piramida – Površina trostrane piramide – Zapremina trostrane piramide – Šestostrana piramida – Površina šestostrane piramide – Zapremina šestostrane piramide
Linearna funkcija
Linearna funkcija oblika y=kx+n – Eksplicitni oblik funkcije – Implicitni oblik funkcije – Grafik linearne funkcije – Presek grafika linearne funkcije sa koordinatnim osama – Nula linearne funkcije – Znak linearne funkcije – Tok linearne funkcije – Crtanje i čitanje grafika linearne funkcije
Sistemi jednačina sa dve nepoznate
Linearna jednačina sa dve nepoznate – Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate – Grafički prikaz sistema jednačina – Ekvivalentni sistemi – Rešavanje sistema jednačina metodom zamene – Metoda zamene – Rešavanje sistema jednačina metodom suprotnih koeficijenata – Metoda suprotnih koeficijenata – Primena sistema linearnih jednačina
Valjak
Pojam valjka – Mreža valjka – Visina valjka – Osnova valjka – Omotač valjka – Površina valjka – Zapremina valjka – Tekstualni zadaci sa valjkom.
Kupa
Pojam kupe – Mreža kupe – Visina kupe – Osnova kupe – Omotač kupe – Osni presek kupe – Površina kupe – Zapremina kupe

Potrebna ti je pomoć?

Lekcije na sajtu pomoći će ti da bez troškova privatne nastave dobiješ dobru ocenu. Pripremi se za test, pismeni ili za odgovaranje.
Uči pametno, ne naporno!
PRETPLATI SE
Saša Popović PR Akademija Uči Slobodno
Vojvode Putnika 50, Niš
Matični broj: 64295900     PIB: 109600141
predajemo on-line od 
2010.
Secured By miniOrange