Četvorougao

Otvori sve zadatke

Četvorougao je zatvorena geometrijska figura ograničena sa četiri duži spojenih u četiri temena. Kvadrat, pravougaonik, paralelogram, romb, trapez i deltoid izučavaju se u oblasti Četvorougao iz matematike u 6. razredu.

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 46 zadataka
  • 46 videa
  • 3h 49m video materijala

O četvorouglu na wikipediji
MATEMATIKA ZA 6. RAZRED