Deljivost brojeva

Kod deljivost prirodnih brojeva određivaćemo ostatk pri deljenju i naučiti koji su brojevi deljiivi brojem 2, 3, 4, 5, 9 itd. Rastavljaćemo brojeve na proste činioce. Pokazaćemo i postupke za nalaženje najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog delioca.

Otvori sve zadatke

Deljivost brojeva

Jedan prirodni broj je deljiv drugim prirodnim brojem samo ako je ostatak pri deljenju prvog prirodnog broja drugim jednak nuli.

Ova oblast obrađena je sa:

  • 31 zadatak
  • 31 video
  • 2h 53m video materijala

Deljivost na wikipediji
MATEMATIKA ZA 5. RAZRED