Osna simetrija

Osna simetrija iz matematike za 5. razred obrađuje zadatke pomoću kojih možete naučiti šta je osna simetrija, šta su osnosimetrične figure, kako da ih prepoznate i sami nacrtate. Kako se konstruiše simetrala duži i simetrala ugla i kako se rešavaju zadaci sa simetralama takođe možete naučiti iz lekcija ispod. 

Videa: 34
Ukupno trajanje: 2h 32min

Zadaci obeleženi sa 🔓 su promotivni i dostupni svima. Za pristup svim zadacima neophodna je kupovina pretplate.

Scroll Up