Osna simetrija

Osna simetrija iz matematike za 5. razred obrađuje zadatke pomoću kojih možete naučiti šta je osna simetrija, šta su osnosimetrične figure, kako da ih prepoznate i sami nacrtate. Kako se konstruiše simetrala duži i simetrala ugla i kako se rešavaju zadaci sa simetralama takođe možete naučiti iz lekcija ispod. 

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 34 zadataka
  • 34 videa
  • 2h 37m video materijala

Simetrija na wikipediji

MATEMATIKA ZA 5. RAZRED