Pitagorina teorema

Otvori sve zadatke

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 38 zadataka
  • 38 videa
  • 3h 31m video materijala

O Pitagorinoj teoremi na wikipediji
MATEMATIKA ZA 7. RAZRED