Racionalni brojevi

Otvori sve zadatke

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu zapisati kao odnos dva cela broja a/b, gde b nije nula. U lekcijama ispod data je kompletna oblast Racionalni brojevi iz matematike za 6. razred. Obrađene su osnovne računske operacije sa racionalnim brojevima, jednačine, nejednačine, izrazi i procenti.

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 94 zadatka
  • 94 videa
  • 8h 46m video materijala

Racionalan broj na wikipediji
MATEMATIKA ZA 6. RAZRED