Razlomci i decimalni brojevi

Oblast razlomci i decimalni brojevi obrađuje rešavanje složenih zadataka u kojima se kombinuju i razlomci i decimalni brojevi. Iz ove oblasti možete naučiti kako se izračunavaju vrednosti izraza, kako se rešavaju jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima. Takođe dati su i jednostavniji i manje složeni zadaci za aritmetičku sredinu, razmeru i procenat. Deo lekcija je besplatan, a za pristup svim lekcijama, zadacima i testovima neophodna je kupovna članarine.

Oblast Content

Otvori sve
Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.