Razlomci i decimalni brojevi

Oblast razlomci i decimalni brojevi obrađuje rešavanje složenih zadataka u kojima se kombinuju i razlomci i decimalni brojevi. Iz ove oblasti možete naučiti kako se izračunavaju vrednosti izraza, kako se rešavaju jednačine i nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima. Takođe dati su i jednostavniji i manje složeni zadaci za aritmetičku sredinu, razmeru i procenat. 

Zadaci obeleženi sa 🔓 su promotivni i dostupni svima. Za pristup svim zadacima neophodna je kupovina pretplate.

Oblast Content

Otvori sve
Scroll Up