Razlomci – sabiranje i oduzimanje

U oblasti Sabiranje i oduzimanje razlomaka iz matematike za 5. razred bavimo se osnovnim računskim operacijama sa razlomcima i decimalnim brojevima. Naučićete kako se sabiraju razlomci, kako se oduzimaju razlomci i kako da saberete i oduzmete razlomke u decimalnom zapisu. Primenićemo sabiranje i oduzimanje razlomaka u brojevnim izrazima sa razlomcima. Rešavaćemo jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka. Naučićete kako se rešavaju nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka.

MATEMATIKA ZA 5. RAZRED