Sistemi jednačina sa dve nepoznate

Otvori sve zadatke

Sistemi jednačina sa dve nepoznate

Rešavanje sistema linearnih jednačina se ukoliko je moguće svodi na određivanje nepoznatih koje zadovoljavaju sve jednačine sistema.

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 40 zadatka
  • 40 videa
  • 4h 15m video materijala

Sistemi linearnih jednačina na wikipediji

MATEMATIKA ZA 8. RAZRED