Osnovni nivo

Zadaci iz zbirke za završni ispit 2023. iz matematike u okviru osnovnog nivoa dati su ispod. Postupak rešavanja svakog od zadataka iz zbirke detaljno je objašnjen u zasebnom videu. Video lekcije su namenjene učenicima koji se spremaju za polaganje završnog ispita.

Za sada smo objavili rešenja samo prvih 48 zadataka.

Otvori sve zadatke
Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Osnovni nivo

Završni ispit iz matematike

Ovde smo za tebe pripremili:

  • 48 zadataka
  • 48 videa
  • 2h 42m video materijala

Zvanična strana završnog ispita
ZAVRŠNI ISPIT IZ MATEMATIKE