Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 2

Rešavanje složene jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima. Jednačine su zadate kao proizvod razlomka odnosno decimalnog broja i izraza u zagradi i taj proizvod je jednak nuli.  Kako ni decimalni broj ni razlomak nisu nula, izraz dat u zagradi mora biti nula, pa se rešavanje ovih komplikovanih jednačina svodi na određivanje nepoznate za koju je izraz u zagradi jednak nuli. [trajanje videa 4:29]