Kvadratni koren – Zadatak 4 🔓

ZdravkoNarancic 20. 09. 2018. at 07:52

Jer ce biti lekcija Iracionalni brojevi?

Saša Popović (Upravnik) 20. 09. 2018. at 08:20

Sve što treba da znaš o iracionalnim brojevima je da su to brojevi koji se ne mogu zapisati kao razlomak čiji su brojilac i imenilac celi brojevi. Eto to je cela lekcija i to je pomenuto u 6. razredu na početku racionalnih brojeva 🙂

Napiši komentar

Scroll Up