Množenje racionalnih brojeva – Zadatak 6

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


Uputstvo za kupovinu pretplate

Acoherobrine369 04. 12. 2017. at 22:19

Postoji laksi nacin. 3/7 puta 3/7 – 61/100 puta 39/100 + 1/4 puta 5/6.

Saša Popović (Upravnik) 05. 12. 2017. at 23:32

U pravu si zaista postoji lakši način, ne baš ovako kako si ti napisao, ali postoji. Treba samo izvući zajednički činilac ispred zagrade i tada se zadatak pod b) može rešiti na sledeći način:
[latex] \dfrac{3}{7} ( 0,39+0,61) – \dfrac{5}{6} \cdot 0,25 [/latex]

Napiši komentar

Scroll Up