Nejednačine sa racionalnim brojevima – Zadatak 12

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


Napiši komentar

Scroll Up