Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 2

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Rešavanje komplikovane nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. Nepoznata se nalazi u zagradi koja je u jednom primeru delilac, a u drugom činilac. Decimalne brojeve iz nejednačine pretvorićemo u razlomke. Zagrade sa promenljivom posmatraćemo kao delilac ili činilac i rešavanjem ovakve nejednačine dobiti jednostavnije nejednačine bez zagrada koje možemo lako rešiti. [trajanje videa 8:18]

Napiši komentar

Scroll Up