Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 4

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Rešavanje komplikovane nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima koja je zadata tekstualno. Pažljivim čitanjem teksta zadatka postavićemo nejednačinu. Zamenićemo decimalne brojeve u nejednačini razlomcima. Količnik u kome se nalazi promenljiva posmatraćemo kao deo nejednačine sa oduzimanjem i rešiti je, nakon toga zagradu sa promenljivom posmatraćemo kao deljenik u nejednačini koju ćemo rešiti i dobiti jednostavnu nejednačinu sa razlomcima odakle lako možemo odrediti promenljivu. [trajanje videa 6:30]

Zasto nema testa uz ovu lekciju

Napiši komentar

Scroll Up