Ortogonalna projekcija – Zadatak 5

Da li mozemo umesto A prim da napisemo A1?
Da li je to greska ?

Saša Popović (Upravnik) 07. 11. 2018. at 12:18

Ne, to ne bi bila greška.

Čini mi se da ste pogrešili. U zadatku piše da su tačke A i B udaljene od ravni 10 i 50 cm (respektivno, od tačke prodiranja) a ne da su udaljene od svojih ortoganalnih projekcija na ravan 10 i 50 cm. Stoga bi hipotenuze, a ne katete ovih trouglova trebalo da budu 10 i 50 cm, a dužina projekcije 30 cm.

Saša Popović (Upravnik) 30. 11. 2017. at 09:20

Pažljivo sa pročitao tvoj komentar i ponovo pregledao video i utvrdio da nisam pogrešio.
Ono što je tebe navelo da pomisliš na grešku je udaljenost tačke od ravni. Kada se kaže da je tačka A udaljena od neke ravni 5cm, smatra se da je to udaljenost od A do njene otrogonalne projekcije na ravan.

Napiši komentar

Scroll Up
Secured By miniOrange