Pitagorina teorema – Primena na romb – Zadatak 4

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Kako da izračunam obim i površinu romba čije stranice imaju dužinu 4 cm, a ugao na osnovici je 60 stepeni?

Saša Popović (Upravnik) 02. 11. 2016. at 15:26

Savet: Kraća dijagonala deli ovaj tvoj romb na dva jednakostranična trougla stranice 4 cm.

Napiši komentar

Scroll Up