Podudarnost trouglova – Zadatak 12

HVALA sada bolje razumem podudarnost uglova

Napiši komentar

Scroll Up