Podudarnost trouglova – Zadatak 2

Profesore,
U testu ove lekcije imamo zadatak u kojem pise da treba da odredimo po kom nacinu ili primeru je trougao podudaran.Ali mi na svakom primeru imamo da pise da je AB=BD, a AB je osnovica, a BD je duz nastala simetralom osnovice.

Saša Popović (Upravnik) 18. 12. 2018. at 16:38

Potpuno si u pravu, u tačnom rešenju je postojala greška koju sam ispravio. Sada lepo piše AD=DB. Zbog uočene greške tvoju sam članarinu produžio dodatnih 10 dana. Pozdrav 🙂

Postovani,
Kada sam zavrsio lekciju i presao na test, tekst 1. zadatka je glasio ovako:
Dva trougla su podudarna ukoliko imaju su im jednaki svi odgovarajući uglovi.
Mozete li popraviti ovu gramaticku gresku?
Hvala

Saša Popović (Upravnik) 18. 12. 2018. at 13:36

Hvala na uošenoj grešci u kucanju. Ispraviću.

Napiši komentar

Scroll Up
Secured By miniOrange