Pravougli koordinatni sistem – Zadatak 6

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.Uputstvo za kupovinu pretplate

Aleksa Marinkovic 04. 04. 2020. at 18:39

ovde imamo jos tacaka koje su jednako udaljene od tačaka A i B kao npr. (6,0) (6,1) ?

Aleksa Marinkovic 04. 04. 2020. at 18:40

mislim na primer pod a)

Saša Popović (Upravnik) 04. 04. 2020. at 19:21

Postoji beskonačno mnogo tačaka koje su podjednako udaljene od A i B.Sve te tačke se nalaze na pravoj koja je simetrala duži AB. Možda smo mogli bolje formulisati tekst zadatka, ali ovde je poenta u određivanju središnje tačke duži kada su zadate koordinate krajnjih tačaka.

Napiši komentar

Scroll Up