Procenti - Zadatak 1

Prikazivanje razlomaka u obliku procenata. Zapisivaćemo razlomke koji u imeniocu imaju broj 100 kao procente. Kada razlomak u imeniocu ima broj 100 dovoljno je da samo prepišemo brojilac razlomka i dopišemo znak za procenat (%) i time smo razlomak zapisali kao procenat. [trajanje videa 2:04]