Procenti - Zadatak 2

Zapisivanje decimalnih brojeva u obliku procenata. Decimalni broj zapisujemo kao procenat tako što ga prvo pretvorimo u razlomak koji u imeniocu ima broj 100, nakon čega prepisujemo brojilac dobijenog razlomka i dodajemo znak za procenat (%), time smo decimalni broj zapisali kao procenat. [trajanje videa 3:40]