Procenti – Zadatak 2

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


Uputstvo za kupovinu pretplate

Zapisivanje decimalnih brojeva u obliku procenata. Decimalni broj zapisujemo kao procenat tako što ga prvo pretvorimo u razlomak koji u imeniocu ima broj 100, nakon čega prepisujemo brojilac dobijenog razlomka i dodajemo znak za procenat (%), time smo decimalni broj zapisali kao procenat. [trajanje videa 3:40]

Napiši komentar

Scroll Up