Rastavljanje polinoma na činioce - Zadatak 6 🔓

Lekcija progres
Završeno 0%

Postoji greška na 3:45!
U čemu sam pogrešio?