Sabiranje celih brojeva – Zadatak 3

Kad ne napisemo plus kod pozitivnog broja, da li se podrazumeva da je to uvek pozitivan broj, samim tim da ispred njega ne stoji minus?

Saša Popović (Upravnik) 05. 10. 2016. at 07:20

Odgovor na tvoje pitanje je DA.
Kada ispred broja ne stoji znak + tada se smatra da je taj broj pozitivan, npr.
[latex] 5=+5 [/latex]

Sa druge strane ispred negativnog broja uvek mora stojati minus.

Napiši komentar

Scroll Up