Testovi za završni i probni ispit iz matematike

Svi testovi za završni ispit iz matematike i probni testovi za završni ispit iz prethodnih godina nalaze se na ovoj strani. Pored testova data su i njihova rešenja.
Testovi su namenjeni svima koji se pripremaju matematiku za završni ispit.
Najbolje ih možete iskoristiti na sledeći način:

  1. Izvežbajte sve zadatke iz zbirke za pripremu završnog ispita iz matematike.
  2. Popunite sve praznine u znanju koje možda imate.
  3. Odštampajte testove.
  4. Podesite štopericu na telefonu  i probajte da u dva sata rešite test od početka do kraja.
  5. Proverite rešenja.

Imate dovoljno testova da simulirate ispit sve dok ne osvojite onoliko poena koliko smatrate da vam je dovoljno za upis u željenu školu.

Nema razlika između testova sa završnog ispita i probnih testova, i jedni i drugi su izrađeni po istom principu i sa sličnim težinama zadataka.

Testovi sa završnih i probnih ispita za preuzimanje:

2018.


Test za završni ispit iz matematike 2018. | Rešenje testa 2018.

Test za probni završni ispit iz matematike 2018. | Rešenje probnog testa 2018.

2017.


Test za završni ispit iz matematike 2017. | Rešenje testa 2017.

Test za probni završni ispit iz matematike 2017. | Rešenje probnog testa 2017.

2016.


Test za završni ispit iz matematike 2016. | Rešenje testa 2016.

Test za probni završni ispit iz matematike 2016. | Rešenje probnog testa 2016.

2015.


Test za završni ispit iz matematike 2015. | Rešenje testa 2015.

Test za probni završni ispit iz matematike 2015. | Rešenje probnog testa 2015.

2014.


Test za završni ispit iz matematike 2014. | Rešenje testa 2014.

Test za probni završni ispit iz matematike 2014. | Rešenje probnog testa 2014.

2013.


Test 1 za završni ispit iz matematike 2013. | Rešenje testa 1 2013.

Test 2 za završni ispit iz matematike 2013. | Rešenje testa 2 2013.

Test 3 za završni ispit iz matematike 2013. | Rešenje testa 3 2013.

Test 4 za završni ispit iz matematike 2013. | Rešenje testa 4 2013.

Test za probni završni ispit iz matematike 2013. | Rešenje probnog testa 2013.

2012.


Test 1 za završni ispit iz matematike 2012. | Rešenje testa 1 2012.

Test 2 za završni ispit iz matematike 2012. | Rešenje testa 2 2012.

Test 3 za završni ispit iz matematike 2012. | Rešenje testa 3 2012.

Test za probni završni ispit iz matematike 2012. | Rešenje probnog testa 2012.

2011.


Test 1 za završni ispit iz matematike 2011. | Rešenje testa 1 2011.

Test 2 za završni ispit iz matematike 2011. | Rešenje testa 2 2011.

Test 3 za završni ispit iz matematike 2011. | Rešenje testa 3 2011.

Test za probni završni ispit iz matematike 2011. | Rešenje probnog testa 2011.

Scroll Up