Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 326 – Završni ispit 2020

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

326. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i njime se ispituje određivanje vrednosti složenijeg brojevnog izraza. U pet minuta videa detaljno i postupno je objašnjen načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da uprostite komplikovani izraz sa dvojnim razlomcima.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.