Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 335 – Završni ispit 2023

335. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje deljivost sa ostatkom u okviru tekstualnih zadataka. U dva minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit.