Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 346 – Završni ispit 2021

346. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje sisteme linearnih jednačina u okviru tekstualnih zadataka. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da postavite i rešite sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate.