Zadatak 353 – Završni ispit 2018

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


353. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje zadatke sa stepenima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost složenog izraza sa stepenima i kako se izračunava kvadratni koren kvadrata negativnog broja.