Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 356 – Završni ispit 2019

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

356. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje vrednosti izraza sa stepenima i izraza sa kvadratnim korenima. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost korena decimalnog broja i kako se izračunava vrednost korena rastavljanjem na potkorene veličine na činioce.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.