Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 362 – Završni ispit 2023

362. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje linearne funkcije. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite linearnu funkciju na osnovu date funkcije čiji je grafik paralelan sa traženom funkcijom.