Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 368 – Završni ispit 2019

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

368. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje sisteme linearnih jednačina. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom sistema jednačina rešite tekstualni zadatak.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.