Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 370 – Završni ispit 2023

370. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje sisteme linearnih jednačina. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom sistema jednačina rešite tekstualni zadatak.