Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 376 – Završni ispit 2020

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

376. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu jednačina i sistema linearnih jednačina u složenijim tekstualnim zadacima. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom jednačina rešite složeni tekstualni zadatak iz fizike.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.