Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 376 – Završni ispit 2022

376. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu jednačina i sistema linearnih jednačina u složenijim tekstualnim zadacima. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom jednačina rešite složeni tekstualni zadatak iz fizike.