Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 390 – Završni ispit 2023

390. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine i obima trapeza dobijenog spajanjem trougla i paralelograma. U devet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate obim i površinu trapeza sastavljenog od pravouglog trougla i paralelograma kada je data hipotenuza trougla i stranice paralelograma.