Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 394 – Završni ispit 2023

394. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje centralni ugao kruga i kružni luk. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da na osnovu poluprečnika kruga i dužine kružnog luka odredite centralni ugao kruga.