Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 410 – Završni ispit 2023

410. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje zapremine valjka u zadacima kada potrebne vrednosti nisu date direktno. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava zapremina valjka kada je data njegova površina kao i odnos prečnika osnove i visine valjka.