Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 416 – Završni ispit 2023

416. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu sličnosti trouglova. U šesnaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog složenog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom Talesove teoreme rešite zadatak kada je data površina trougla i odnos hipotenuze i duže katete, a traži se površina njemu sličnog trougla poznate hipotenuze.