Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 430 – Završni ispit 2020 🔓

430. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje koordinate tačke koja zadovoljava složenije uslove. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se određuje udaljenost presečne tačke dva grafika od koordinatnog početka.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.